Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma 2015

SuPerin Lappeenrannan Ympäristön Ammattiosasto ry, 715

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

YLEISTÄ

Ammattiosaston toiminnan tarkoituksena on jäsenistön edunvalvonta sekä ammattiosastotoiminnan tutuksi tekeminen jäsenistölleen. Tavoitteena on saada jäsenistö kiinnostumaan järjestötoiminnasta ja osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja tapahtumiin. Jäsenistö koostuu Lemin, Luumäen, Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Lappeenrannan Ylämaan kunnissa työskentelevistä lähi- ja perushoitajista, terveyskeskusavustajista sekä osastosihteereistä. Jäsenmäärä on tällä hetkellä . Tavoitteena on saada valmistuvat lähihoitajat ammattiosaston jäseniksi.

VARSINAINEN TOIMINTA

Koulutustoiminta

Jäsenet osallistuvat liiton järjestämille koulutus-, neuvottelu- ja toimihenkilöpäiville sekä runsaslukuisesti paikallisiin jäseniltoihin.

Virkistystoiminta

Toiminnan tarkoituksena ja tavoitteena on tarjota jäsenille monipuolista ja virkistävää vapaa-ajanohjelmaa ammattiosaston järjestämissä tapahtumissa. Näitä tapahtumia voivat olla esim. Tallinnan risteily, 

Virkistystoiminnan suunnittelun tavoitteena on ottaa laajasti huomioon eri elämäntilanteissa olevien jäsenien mahdollisuus osallistua toimintaan. Ao:n hallitus toivoo saavansa jäseniltä ehdotuksia virkistystoimintaa ajatellen. Näitä ehdotuksia saa esittää hallituksen jäsenille avoimesti pitkin vuotta sekä kevät- ja syyskokouksissa.

Opiskelija- ja nuorisotoiminta

Nuorisotoiminnan osalta tavoitteenamme on aktivoida entistä enemmän nuoria ao:n toimintaan mukaan. Pyrimme kehittämään tilaisuuksiamme niin, että saadaan nuoretkin jäsenet kiinnostumaan ao:n toiminnasta.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Edunvalvonta

Luottamusmiehet osallistuvat tarvittaviin neuvotteluihin, puheenjohtaja tarvittaessa myöskin.

Yhteistoiminta

Osallistutaan ammattiosastojen yhteisiin koulutus- ym. tilaisuuksiin ja tehdään yhteistyötä toisten ammattiosastojen kanssa. Pyritään saamaan SuPer näkyviin erilaisissa tapahtumissa. Kansallinen lähihoitajapäivä on 27.1.2015

Hallitustoiminta

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista jäsentä sekä yleisvarajäsenet (6 hlö). Hallituksen kokouksia pidetään tarpeen mukaan.

Jäsenkokoukset

Pidetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä tarpeen vaatiessa ylimääräisiä kokouksia.

Tiedotustoiminta

Kokouskutsut sekä kevät- ja syyskokouksien pöytäkirjajäljennökset lähetetään työpisteisiin. Yhdysjäsenet laittavat työpisteiden ilmoitustauluille liitosta saamansa tiedotteet. Liiton tiedotteita käsitellään kokouksissa. Ammattiosaston omat nettisivut toimivat tiedotuskanavan samoin kuin liiton sivuilta saa tietoa.

TALOUDELLINEN TOIMINTA

Ammattiosaston talous koostuu liitolta tulevasta jäsenmaksupalautteesta (  eur). Tulot ja varat kattavat juuri koulutus- ja virkistystoiminnan sekä muut toiminnasta aiheutuvat kustannukset.