Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.-31.12.2023

SuPerin Lappeenrannan Ympäristön Ammattiosasto ry, 715


Johdanto
Ammattiosaston toiminnan tarkoituksena on jäsenistön edunvalvonta sekä
ammattiosastotoiminnan tutuksi tekeminen jäsenistölleen. Tavoitteena on saada jäsenistö
kiinnostumaan järjestötoiminnasta ja osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja
tapahtumiin. Ammattiosaston yhteisöllisen toiminnan tavoitteena on järjestää yhteistä
hauskaa ja rentouttavaa tekemistä jäsenilleen.

Jäsenistö koostuu Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnissa työskentelevistä
lähi- ja perushoitajista, terveyskeskusavustajista sekä osastosihteereistä. Jäsenmäärä on
tällä hetkellä 216.

Hallitustoiminta
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista jäsentä sekä yleisvarajäsenet (6
hlö). Hallituksen kokouksia pidetään tarpeen mukaan.

Jäsenkokoukset
Pidetään sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä tarpeen vaatiessa ylimääräisiä
kokouksia.

Edunvalvonta
Luottamusmiehet osallistuvat tarvittaviin neuvotteluihin, puheenjohtaja tarvittaessa.
Puheenjohtaja edustaa kunnan työntekijöitä Luumäen ja Taipalsaaren kunnassa.
Ammattiosaston hallitus ja luottamusmiehet tehostavat yhteistyötä entisestään ja toimivat
yhdessä sen puolesta, että saadaan mahdollisimman moneen henkilöstö- ja muihin
työryhmiin superilainen edustaja. Ammattiosaston hallitus kutsuu säännöllisesti hallituksen
kokouksiin oman alueen luottamusmiehet yhteistyön ja toiminnan sujuvoittamiseksi ja
tiedonkulun tehostamiseksi.

Luottamusmiesvaalit käydään syksyllä 2023. Luottamusmiehet valitaan 4 vuoden ajaksi.

Yhteistyösuhteet
Osallistutaan ammattiosastojen yhteisiin koulutus- ym. tilaisuuksiin ja tehdään yhteistyötä
toisten ammattiosastojen kanssa. Osa koulutuksista pidetään etäkoulutuksina. Pyritään
saamaan SuPer näkyviin erilaisissa tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan. Ammattiosasto
aktivoituu yhteistyöllä päättäjien suuntaan.

Jäsenhankinta
Tavoitteena on saada valmistuvat lähihoitajat ammattiosaston jäseniksi. Jäsenhankinnasta
saa suosittelija liitolta 30 euron arvoisen lahjakortin.

Etsitään uusia yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat jäsenetuja paikallisiin yrityksiin.

Viestintä
Kokouskutsut lähetetään kaikille jäsenille sähköpostitse. Työpaikkojen yhdysjäsenet
tulostavat kokouskutsut työpaikkojen ilmoitustaululle nähtäville. Kevät- ja syyskokouksen
ilmoitusasioista lähetetään pöytäkirjan ote jäsenille tiedonkulun helpottamiseksi.
Yhdysjäsenet laittavat työpisteiden ilmoitustauluille myös liitosta saamansa tiedotteet.
Liiton tiedotteita käsitellään kokouksissa. Ammattiosaston omat nettisivut toimivat
tiedotuskanavana samoin kuin liiton sivuilta saa tietoa, superliitto.fi ao 715.
Ammattiosastolla on myös omat, kaikille avoimet tykkäyssivut Facebookissa ”SUPER- Lappeenrannan ympäristön ao 715”. Lisäksi ammattiosastolla on oma Instagram-tili super_ao715. Myös näiden kautta pyritään tiedottamaan ajankohtaisia asioita jäsenille.

Koulutustoiminta
Tavoitteena on, että ammattiosaston uudet toimihenkilöt osallistuvat Aktiivinen
ammattiosasto I ja II kursseille sekä omien tehtävien (puheenjohtaja, sihteeri,
jäsenrekisterinhoitaja, luottamusmies ym.) mukaisille kursseille. Ammattiosaston
toimihenkilöt osallistuvat omien tehtävien mukaisille neuvottelu- ja toimihenkilöpäiville
esim. pj. osallistuu Puheenjohtajapäiville, pj. ja pääluottamusmies osallistuvat Kuntapäiville
ja plm osallistuu Pääluottamusmiespäiville. Kaikki koulutukset pidetään etänä tällä hetkellä.
Tavoitteena on saada lisää yhdysjäseniä työpaikoille ja heidän osallistuminen
yhdysjäsenkoulutuksiin.

Yhteisöllinen toiminta
Virkistystoiminnan suunnittelun tavoitteena on ottaa laajasti huomioon eri
elämäntilanteissa olevien jäsenien mahdollisuus osallistua toimintaan. Ao:n hallitus toivoo
saavansa jäseniltä ehdotuksia virkistystoimintaa ajatellen. Näitä ehdotuksia saa esittää
hallituksen jäsenille avoimesti pitkin vuotta sekä kevät- ja syyskokouksessa.

Suunnitteilla:

● Lähihoitajapäivän juhlistaminen 27.1.2023. Liitto täyttää 75 v. ja meidän
ammattiosasto 40+
● Ostosmatka Kuopion Ikeaan ja kauppakeskus Matkukseen
● Pilkkikilpailut

Taloudellinen toiminta
Ammattiosasto ei peri erillistä jäsenmaksua liiton jäsenmaksun lisäksi. Ammattiosaston
talous koostuu liitolta tulevasta jäsenmaksupalautteesta. Tulot ja varat kattavat juuri
koulutus- ja virkistystoiminnan sekä muut toiminnasta aiheuttavat kustannukset.